Nature

Vila Diva

Vila Diva

2012-2021

Program:

stanovanje

Status:

izvedeno

Lokacija:

Opatija

Površina:

1200m²

Investitor:

privatni

Autor:

Čikeš-Ćuzela arhitektonski ured

Fotografije:

myistria.com

Publikacije:

jutarnji.hr

Nature

situacija

Nature

tlocrti

Nature

presjek

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva

Nature

Vila Diva