pogled sa zapadu prema ulazu

DV Brezovica

2020

Projekt:

idejno arhitektonsko rješenje dječjeg vrtića Brezovica

Status:

natječaj

Nature

situacija

Nature

tlocrt

Nature

fasade

Nature

presjek

Nature

pogled s jugoistoka

Nature

pogled iz zračne perspektive

Nature

vanjska jedinica

Nature

unutarnja jedinica

Nature

pogled prema pvn-u