zračni pogled na ŠRC Koranu

ŠRC Korana

2020

Projekt:

Športsko rekreacijski centar

Status:

natječaj: 2. mjesto (link)

Nature

situacija

Nature

ŠRC Korana

Nature

ŠRC Korana

Nature

ŠRC Korana

Nature

ŠRC Korana

Nature

ŠRC Korana