Nature

Airport Krk

Rekonstrukcija zračne luke Rijeka, idejna arhitektonska studija

2014-2015

Lokacija:

Omišalj, otok Krk

Investitor:

Zračna luka Rijeka d.o.o.

Nature

tlocrt prizemlja

Nature

tlocrt kata

Nature

detalj uređenja mediteranskog vrta

Nature

mediteranski vrt, zračna luka Rijeka

Nature

zračna luka Rijeka

Nature

zračna luka Rijeka

Nature

zračna luka Rijeka

Nature

zračna luka Rijeka

Nature

zračna luka Rijeka