pogled sa ulaznog trijema na park i glavne ulaze poslovne zgrade 2

poslovne zgrade s trgovačkim i uslužnim sadržajima

2020

Projekt:

dvije poslovne zgrade s trgovačkim i uslužnim sadržajima na lokaciji Radnička cesta bb,Zagreb

Status:

natječaj: 5. nagrada (link)

Nature

situacija

Nature

tlocrt prizemlja

Nature

fasade

Nature

pogled prema glavnom ulazu

Nature

pogled sa sjeverozapada

Nature

pogled s trijema poslovne zgrade 2 na poslovnu zgradu 1

Nature

zračna perspektiva