Science Center Ljubljana

Science Center Ljubljana

2019

Lokacija:

Ljubljana

Status:

Natječaj

Nature

situacija

Nature

tlocrt prizemlja

Nature

tlocrt kata

Nature

tlocrt 2. kata

Nature

presjeci

Nature

presjeci

Nature

interijer

Nature

pogled na centar

Nature

pogled na centar

Nature

pogled na centar

Nature

pogled na centar