pogled na kompleks

Kompleks centra za autizam i osnovne škole

2017

Lokacija:

Oporovac

Status:

Natječaj

Nature

situacija

Nature

tlocrt prizemlja

Nature

tlocrt kata

Nature

fasade centra za autizam

Nature

fasade osnovne škole

Nature

kompleks centra za autizam i osnovne škole, presjeci

Nature

centar za autizam

Nature

centar za autizam

Nature

centar za autizam

Nature

osnovna škola

Nature

osnovna škola

Nature

osnovna škola