Nature

Projekt: Znanstveni centar
Lokacija: Ljubljana
Godina: 2018
Investitor: Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije
Status: natječaj za izradu novog Znanstvenog Centra u Ljubljani


Nature

Projekt: individualna stambena građevina
Lokacija: Soline, otok Krk
Godina: 2015
Investitor: privatni
Status: idejna arhitektonska studija


Nature

Projekt: individualna višestambena građevina
Lokacija: Bueron, CH
Godina: 2014
Investitor: privatni
Status: idejna arhitektonska studija


Nature

Projekt: dječji vrtić
Lokacija: Buchs, CH
Godina: 2015
Investitor: grad Buchs
Status: natječaj


Nature

Projekt: Dom za starije
Lokacija: Labin
Godina: 2015
Investitor: grad Labin
Status: natječaj, 1. mjesto


Nature

Projekt: individualna stambena građevina
Lokacija: Krasica, Istra
Godina: 2015
Investitor: privatni
Status: idejna arhitektonska studija


Nature

Projekt: dvojna građevina
Lokacija: Inwill, CH
Godina: 2016
Investitor: privatni
Status: idejna arhitektonska studija


Nature

Projekt: dvojna građevina
Lokacija: Schenkon, CH
Godina: 2016
Investitor: privatni


Nature

Projekt: obiteljska vikendica
Lokacija: Hlevci, Gorski kotar
Godina: 2016
Investitor: privatni


Nature

Projekt: rekonstrukcija i novogradnja upravne zgrade GP Krk
Lokacija: Krk
Godina: 2009 - 2010
Investitor: GP Krk d.d.
Status: Izvedeno


Nature

Projekt: OPG
Lokacija: Lastovo
Godina: 2014
Investitor: privatni
Status: ishođena građevinska dozvola


Nature

Projekt: individualna stambena građevina
Lokacija: Geuensee, CH
Godina: 2014 - 2016
Investitor: privatni
Status: izvedena


Nature

Projekt: 3 dvojne obiteljske građevine
Lokacija: Obergoesgen, CH
Godina: 2014 - 2016
Investitor: privatni
Status: idejna arhitektonska studija


Nature

Projekt: planinska vikendica
Lokacija: Jasenak, Bjelolasica
Godina: 2010
Investitor: privatni
Status: ishođena građevinska dozvola


Nature

Projekt: PMF
Lokacija: Zagreb
Godina: 2015
Investitor: Sveučilište u Zagrebu
Status: natječaj


Nature

Projekt: rekonstrukcija i uređenje interijera Stereo dvorane
Lokacija: Rijeka
Godina: 2015
Investitor: Pogon Kooltura j.d.o.o.
Status: izvedeno


Nature

Projekt: rezidencijalna stambena građevina Preradovićeva 11
Lokacija: Zagreb
Godina: 2015
Investitor: privatni
Status: natječaj


Nature

Projekt: dječji vrtić Borovje
Lokacija: Zagreb
Godina: 2006
Investitor: Grad Zagreb
Status: natječaj, nagrada otkup