Nature

pogled na građevinu

Dvojna građevina

2014 - 2020

investitor: privatni

Status: izgrađeno

Nature

situacija

Nature

tlocrt

Nature

presjek

Nature

interijer

Nature

interijer

Nature

interijer

Nature

interijer

Nature

pogled