Stambeni kompleks sa 40 stanova

Stambeni kompleks sa 40 stanova

2012 - 2016

Investitor: privatni

Status: izgrađeno

Nature

situacija

Nature

tlocrt

Nature

pogled na kompleks

Nature

pogled na kompleks

Nature

interijer