Nature

Vila Opatija

Vila Opatija

2012-2020

Projekt:

Individualna stambena građevina

Status:

izgrađeno

Nature

situacija

Nature

tlocrti

Nature

presjek

Nature

pogled na Vilu Opatija

Nature

pogled na Vilu Opatija

Nature

pogled na Vilu Opatija

Nature

pogled na Vilu Opatija

Nature

detalj sa gradilišta