Projekt: Individualna stambena građevina

Lokacija: Opatija

Godina: 2012 -

Investitor: Privatni

Status: U izgradnji

Saznajte više

Projekt: Ambulanta

Lokacija: Gračani, Zagreb

Godina: 2019

Status: Natječaj, 4. mjesto

Saznajte više

Projekt: Dom za starije osobe

Lokacija: Labin

Godina: 2010 -

Investitor: Grad Labin

Status: Ishođenje građevinske dozvole

Saznajte više

Projekt: Stambeni kompleks sa 40 stanova

Lokacija: Strengelbach (CH)

Godina: 2012 - 2016

Investitor: Privatni

Status: Izgrađeno

Saznajte više

Projekt: Umjetnička galerija Akademije
likovnih umjetnosti ALUARTFORUM

Lokacija: Zagreb

Godina: 2014 -

Status: Natječaj

Saznajte više

Projekt: Rekonstrukcija zračne luke Rijeka,
idejna arhitektonska studija

Lokacija: Omišalj, otok Krk

Godina: 2014 - 2015

Investitor: Zračna luka Rijeka d.o.o.

Saznajte više

Projekt: Rekonstrukcija stana - uređenje interijera

Lokacija: Trsat, Rijeka

Godina: 2012 - 2014

Investitor: Privatni

Status: Izvedeno

Saznajte više

Projekt: Hotel s pratećim sadržajima

Lokacija: Zagreb

Godina: 2016

Status: Natječaj, 2. nagrada

Saznajte više

Projekt: Objedinjeni hitni bolnički prijam
Kliničkog bolničkog centra Split

Godina: 2016

Koautor: Zrinka Barišić Marenić

Status: Natječaj, 7. mjesto

Saznajte više

Projekt: Osnovna škola Podbrežje, idejno
urbanističko - arhitektonsko rješenje

Lokacija: Podbrežje, Zagreb

Godina: 2017

Status: Natječaj, 2. nagrada

Saznajte više

Projekt: Science Centre Ljubljana, idejno
urbanističko - arhitektonsko rješenje

Lokacija: Ljubljana

Godina: 2019

Status: Natječaj

Saznajte više

Projekt: Individualna stambena građevina

Lokacija: Kostrena, Rijeka

Godina: 2017

Status: Ishođena građevinska dozvola

Saznajte više

Projekt: Kompleks centra za autizam i osnovne škole

Lokacija: Oporovac

Godina: 2017

Status: Natječaj, 8. mjesto

Saznajte više

Projekt: Individualna stambeno poslovna građevina

Lokacija: Pobri, Rijeka

Godina: 2017

Status: Ishođena građevinska dozvola

Saznajte više

Projekt: Dvojna građevina

Lokacija: Podvežica, Rijeka

Godina: 2014 -

Investitor: Privatni

Status: Ishođena građevinska dozvola,
priprema za početak izgradnje

Saznajte više

Projekt: Rekonstrukcija obiteljske kuće

Lokacija: Schinznach - Dorf (CH)

Godina: 2009 - 2010

Investitor: Privatni

Status: Izvedeno

Saznajte više

ČIKEŠ-ĆUZELA
ARHITEKTONSKI URED D.O.O.

E. Barčića 4, 51000 Rijeka

+ 385 51 331 012

info@cikes-cuzela.hr